Свідоцтво на торговельну марку № 292238 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292238 (заявка m201907221): salamandry; sala man dry
(111)
Номер свідоцтва
292238
(210)
Номер заявки
m201907221
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.03.2029
(220)
Дата подання заявки
28.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Токар Олексій Ігорович;
Вул. Лесі Українки, 26, с. Порозове, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35351 (UA)

(732)
Власники

Токар Олексій Ігорович;
Вул. Лесі Українки, 26, с. Порозове, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35351 (UA)

(740)
Довірена особа

Кутузова Юлія Федорівна;
Вул. Костромська, 73, кв. 38, м. Рівне, 33022

(750)
Адреса для листування

Кутузова Юлія Федорівна;
Вул. Костромська, 73, кв. 38, м. Рівне, 33022 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.39:

Перевезення; влаштовування подорожей; влаштовування транспортних перевезень для туристичних турів; забезпечування інформацією щодо напрямків руху на потреби подорожуючих; організація послуг пасажирських перевезень для інших через інтернет-додатки; перевезення подорожуючих; попереднє замовляння подорожей; супроводжування подорожуючих; транспортні послуги для екскурсійних турів 

Кл.41:

Забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; інформування щодо відпочинку; організовування спортивних змагань; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги спортивних таборів; послуги таборів вихідного дня (розважання); проведення альпіністських турів у супроводі гідів; проведення екскурсійних турів; прокат обладнання для підводного плавання; прокат спортивних майданчиків; послуги парків атракціонів; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат устатковання для стадіонів; професійна перепідготовка; фізичне виховування; фотографування; хронометраж спортивних подій