Заявка на торговельну марку № m201008451 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201008451: easy ticket; тіскет
(210)
Номер заявки
m201008451
(220)
Дата подання заявки
03.06.2010
(731)
Заявники
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; артисти-виконавці (керування справами -); аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; виставки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби; відповідачі телефонні (послуги -) для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; газети (передплачування -) [посередництво]; готелі (керування справами в -); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; документи (множення -); допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; засоби комунікації (представляння продуктів через -), з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; звіти про стан рахунків (складання -); зв'язок з громадськістю (послуги щодо -); зразки (розповсюджування -); імпортно-експортні агентства: інвойсування; канцелярські машини і обладдя (наймання [прокат] -) *; керування (допомога у комерційному або промисловому -); керування (дорадча допомога в діловому -); керування (комерційне -) ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; керування справами (консультування щодо -); керування справами (поради щодо налагоджування і -); комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комплектування штату працівників; комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації -); консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; ліс [дерево] на пні (оцінювання -); манекенники (послуги -) для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо -); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; платіжні документи (готування -); податкові декларації (складання -); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; працевлаштовування (служби -); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на -); рекламний час на засобах інформування (наймання -); рекламні; агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат] -); рекламні матеріали (розповсюджування -); рекламні смуги (готування -); рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві [посередництво]; телевізійне рекламування; торговельні автомати (наймання [прокат] -); фотокопіювальна техніка (наймання [прокат] -); фотокопіювання; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Академії (навчання в -); атестування [освіта]; атракціони (парки -); аудіоапаратура (наймання [прокат] -); бібліотеки (видавання книжок із -); бібліотеки перемісні (послуги -); видавання книжок [видавництва]; видовища (створювання -); видовищні декорації (наймання [прокат] -); викладання; вистави (презентації -); виставки (влаштовування [культурних і навчальних] -); виховування (інформування щодо -); виховування в дошкільних закладах; відеокамери (наймання [прокат] -); відеомагнітофони (наймання [прокат] -): відеоплівки (записування на -); відеострічки (монтування -); відеофільми (наймання [прокат] -); відеофільми (створювання -); влаштовування балів; влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань: гімнастичне навчання; гольф (забезпечування необхідним для -); готування радіо- і телевізійних програм; декорації театральні (наймання [прокат] -); дискотеки [сховища звукозаписових дисків] (послуги -); дозвілля (інформування щодо -); дозвілля [забави, розваги]; дозвілля, ігри (забезпечування приміщенням для -); дресирування тварин; дублювання; електронні настільні видавничі засоби (готування публікацій за допомогою -); забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; звіринці [зоопарки]; звукозаписувачі (наймання [прокат] -); зустрічі [дозвілля] (планування -); ігри на гроші (послуги щодо -); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо розваг; казино (обслуговування -); каліграфічні послуги; караоке-послуги; кінопроектори і приладдя (наймання [прокат] -); кіностудії; кінотеатри (обслуговування -); кінофільми [фільми] (наймання [прокат] -); клуби (дозвілля і навчання в -); клуби здоров'я (обслуговування -); мікрофільми (знімання -); мова жестів (перекладання з мови і на -); моделі для художників (надавання -); музейні послуги [презентації, виставки]; музичне композиціювання (послуги щодо -); мюзик-холи; навчання практичне; навчання релігійне [духовне]; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; новини (служба -); обладдя для стадіонів (наймання [прокат] -); облаштовування дозвілля; орієнтування професійне [поради щодо освіти і навчання]; оркестри (послуги -); освітлювальна апаратура для театрів та телестудій (наймання [гпрокат] -); пансіони, школи-інтернати; перекладачі (послуги -); підводне споряддя (наймання [прокат] -); попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; приймачі (наймання [прокат] радіо- і телевізійних -); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважання [послуги артистів]; спортивне споряддя (наймання [прокат] -), крім транспортних засобів; спортивні змагання (хронометраж -):; спортивні табори (послуги -); студії записування (послуги -); субтитрування; сценаристи (послуги -); табори відпочинку (влаштовування розваг у -); театральні вистави; театральні каси [розваги]; телевізійні передачі розважальні; тенісні корти (наймання [прокат] -); фізичне виховування; фільми (створювання -); фотографування; фоторепортажі; цирки; цифрове зображання (послуги щодо -) 

Інші торговельні марки цього власника