Заявка на торговельну марку № m201011606 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201011606: просто продукт томатний
(210)
Номер заявки
m201011606
(220)
Дата подання заявки
27.07.2010
(731)
Заявники

Відкрите акціонерне твоариство «Луцьк Фудз»;
Вул. Левадна, ###, с. Зміїнець, Луцький р-н, Волинська обл., 45632 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Собко Н. І.;
П/с 65, м. Київ, 04086 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Овочеві консерви; овочеві салати; овочі законсервовані; томатна паста; томатний сік для куховарення