Свідоцтво на торговельну марку № 337400 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337400 (заявка m202119780): 7 сирів; крафтова сироварня
(111)
Номер свідоцтва
337400
(210)
Номер заявки
m202119780
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.08.2031
(220)
Дата подання заявки
17.08.2021
(441)
Дата публікації заявки
06.09.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(731)
Заявники

Фурса Дмитро Аркадійович;
Вул. Маршала Тимошенка, ###, кв. ###, м. Київ, 04207 (UA)

(732)
Власники

Фурса Дмитро Аркадійович;
Вул. Маршала Тимошенка, ###, кв. ###, м. Київ, 04207 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ортинська Марія Юріївна;
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Сир кисломолочний зернений; сири; сири кисломолочні; сирники; сироватка молочна.