Заявка на торговельну марку № m201923338 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201923338: газета; esthete
(210)
Номер заявки
m201923338
(220)
Дата подання заявки
30.07.2019
(731)
Заявники
(750)
Адреса для листування

Степанюк Ія Ігорівна;
Вул. Миколи Аркаса, 13, кв. 6, м. Львів, 79053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Газети; друкована продукція; друковані видання; поштові листівки