Свідоцтво на знак № 45357

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 45357 (заявка 2002054140): бест звіт

45357

2002054140

15.12.2004

23.05.2012

23.05.2002

15.12.2004, бюл. № 12/2004

Костерін Володимир Олександрович;
Вул. Волкова, 22, кв. 141, м. Київ, 166, 02166 (UA)

Лінник Сергій Юрійович;
Вул. Димитрова, 16, кв. 18, м. Київ, 150, 03150 (UA)

Бурдим Костянтин Вікторович;
Вул. Генерала Тупікова, 17, 3 поверх, м. Київ, 58, 03058 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу, в тому числі комп'ютерні програми записані 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; вивіски паперові або картонні; кульки, пакети і мішки паперові або пластмасові для пакування; коробки картонні або паперові; друкована продукція; авторучки; альбоми; альманахи; атласи; бланки; блокноти; брошури; буклети; відривні календарі; видання друковані; вимпели паперові; вітальні листівки; газети; графічні друковані роботи; графічні зображення; друкарська продукція; довідники; журнали; записники; зошити; інформаційні бюлетні; календарі; картинки; каталоги; книги; конверти; малюнки; малюнки перевідні; наклейки; олівці; паперові стрічки; підставки паперові; плакати; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; фотографії; об'яви; печатки; штампи; реєстри; часописи; етикетки, що належать до 16 класу; друкарські шрифти; друкарські кліше; пластмасові матеріали для пакування, що належать до 16 класу 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги,; що включені до 35 класу,; в тому числі: агентства комерційного інформування,; визначання громадської думки,; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби,; демонстрування товарів,; ділове оцінювання,; досліджування ділове,; ділове інформування,; ділові довідки,; збирання інформації до комп'ютерних баз даних,; послуги щодо інформаційної підтримки,; надавання консультаційних та маркетингових послуг,; обробляння текстів,; прогнозування економічне,; оновлювання рекламних матеріалів,; публікування рекламних текстів,; радіорекламування,; реклама поштою,; рекламні агентства,; розвідування ділове,; розповсюджування рекламних матеріалів,; телевізійне рекламування,; розповсюджування зразків,; сприяння продажеві (посередництво) 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу