Свідоцтво на торговельну марку № 264073 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 264073 (заявка m201722930): sim control
(111)
Номер свідоцтва
264073
(210)
Номер заявки
m201722930
(151)
Дата реєстрації знака
27.08.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.10.2027
(220)
Дата подання заявки
13.10.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.08.2019, бюл. № 16/2019
(731)
Заявники

Іванова Ольга Юріївна;
Бульв. Лесі Українки, 36 Б, кв. 229, м. Київ, 01042 (UA)

(732)
Власники

Іванова Ольга Юріївна;
Бульв. Лесі Українки, 36 Б, кв. 229, м. Київ, 01042 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; досліджування щодо підприємницької діяльності; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; маркетинг; маркетингові досліджування; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги рекламних агентств; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших 

Кл.42:

Електронне зберігання даних; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних систем; розробляння технічної документації; технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; художній дизайн 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 262274 (заявка m201720936): dspace; dental space
*262274 m201720936
Свідоцтво торговельну марку № 264072 (заявка m201722928): sim display
*264072 m201722928