Свідоцтво на знак № 277000 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 277000 (заявка m201913768): українське агенство з авторських та суміжних прав; агентство
(111)
Номер свідоцтва
277000
(210)
Номер заявки
m201913768
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
11.06.2029
(220)
Дата подання заявки
11.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2020, бюл. № 11/2020
(731)
Заявники

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО З АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ»;
Вул. Хрещатик, 44, 3-й поверх, м. Київ, 01001 (UA)

(732)
Власники

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО З АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ»;
Вул. Хрещатик, 44, 3-й поверх, м. Київ, 01001 (UA)

(740)
Довірена особа

Могилевська Ольга Валентинівна (№ 211);
Вул. Остапа Вишні, 5, кв. 38, м. Київ, 01103

(750)
Адреса для листування

ТОВ «ІННОТЕК-К», фірма патентних повірених;
А/с 23, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Бухгалтерський облік; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; інформування щодо підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; керування діяльністю артистів-виконавців; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; послуги щодо комерційного посередництва; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; розслідування у сфері підприємницької діяльності; консультування з організовування підприємницької діяльності; консультування з керування підприємницькою діяльністю; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; збирання статистичних даних; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; організовування та ведення діловодства; послуги із збирання та управління даними для використання при складанні звітів про збір та виплату платежів, в тому числі роялті; комерційне адміністрування та керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комерційне адміністрування та керування ліцензуванням музичних творів для інших; складання звітів (офісні роботи); узгоджування та укладання комерційних угод та договорів, в тому числі ліцензійних договорів про надання права на використання об'єктів інтелектуальної власності, для третіх сторін; консультування щодо послуг 35 класу, зазначених у переліку 

Кл.36:

Аналізування фінансове; фінансове інформування; фінансові досліджування; фінансове консультування; фінансове керування; оцінювання творів мистецтва; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; вкладання коштів; фінансове оцінювання об'єктів інтелектуальної власності щодо визначення розміру роялті; організовування збору коштів, в тому числі роялті; послуги з обробляння платежів, в тому числі розподіл зібраних роялті; збирання ліцензійних платежів і роялті від імені авторів, видавців та інших осіб і здійснення виплати зазначених платежів і роялті (фінансове керування); фінансове керування виплатами для інших, в тому числі фінансове управління авторськими відрахуваннями; надавання фінансових звітів (фінансове інформування) 

Кл.45:

Правові досліджування; консультування щодо інтелектуальної власності; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування (юридичні послуги) в рамках робіт з видання програмного забезпечення; послуги з представництва у суді; правове адміністрування ліцензій; послуги юристів-правозахисників; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги з підготовки юридичних документів; медіація; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших; послуги з відстежування змін у законодавстві; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); лізинг доменних імен у мережі Інтернет; ліцензування об'єктів авторських прав; ліцензування музичних творів як об'єктів авторських прав; управління авторськими правами і правами інтелектуальної власності; юридичні послуги з управління ліцензуванням музичних творів як об'єктів авторських прав; юридичні послуги; юридичні послуги, пов'язані із захистом і використанням авторських та суміжних прав; ліцензування програмного забезпечення для управління інтелектуальною власністю (юридичні послуги); юридичні послуги, пов'язані з веденням переговорів про ліцензування та використання творів, в тому числі музичних; юридичні послуги щодо моніторингу та захисту прав інтелектуальної власності 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 277002 (заявка m201913770): ukrainian agency of copyright and related rights
*277002 m201913770
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 277001 (заявка m201913769): уаасп
*277001 m201913769
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 276999 (заявка m201913767): uacrr
*276999 m201913767