Свідоцтво на торговельну марку № 57493 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 57493 (заявка 20031213231): архитектура бизнес-процессов
(111)
Номер свідоцтва
57493
(210)
Номер заявки
20031213231
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
19.12.2013
(151)
Дата реєстрації знака
15.12.2005
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.12.2013
(220)
Дата подання заявки
18.12.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.12.2005, бюл. № 12/2005
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

АПП «Веполь»;
Вул. Герцена, 17-25, офіс 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; влаштовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання та розвідування; ділові довідки; допомога у комерційному або промисловому керуванні; допомога в керуванні справами; дорадча допомога в діловому керуванні; експертне оцінювання; експертування на ділову успішність; економічне прогнозування; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консалтингові послуги; ділове консультування; маркетингові послуги; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо бухгалтерського обліку; організація управлінських процесів; перевіряння рахунків (аудит); послуги щодо бізнес-планування; планування ресурсів підприємств; послуги дилерів; послуги дистриб'юторів; ризик-менеджмент; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; рекламування через комп'ютерну мережу; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); упорядковування та систематизування інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє споживачам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію щодо надаваних послуг 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; взаємні безготівкові розрахунки; вкладання коштів; доброчинство фінансове; експертування податкове; житлове керування; залучення іноземних інвестицій; інформування і консультування фінансове; інформування страхове; послуги щодо інвестиційної діяльності; інвестиційне та проектне фінансування; керування фінансове; керування нерухомим майном; клірингові послуги; консультування щодо страхування; митне посередництво; операції з векселями; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги у поручництві; посередницькі послуги щодо цінних паперів; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; страхове посередництво; створювання взаємних фондів; фінансування; фінансове оцінювання матеріальних збитків; венчуринг; інвестиційний менеджмент; послуги щодо інвестиційних проектів 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування і досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; дизайнерські послуги; допомога у підготуванні і складанні різноманітних юридичних документів; експертування; інжиніринг; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування юридичне; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; комплексне правове супроводжування господарської діяльності; обслуговування та створювання веб-сайтів і веб-сторінок для інших; послуги експертів; послуги щодо практичного використовування технічних і технологічних новинок, результатів наукових досягнень, ще не апробованих практикою; послуги, що належать до 42 класу, щодо складання, експертування і супроводжування, договорів і контрактів; пошуки і розробляння нових товарів; правниче досліджування; реінжиніринг; розміщування комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 43726 (заявка 2002043093): ukr; tech; тесн
*43726 2002043093
Свідоцтво торговельну марку № 38484 (заявка 2002043328): укртэк
*38484 2002043328