Заявка на знак № m202020181 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202020181: alpha fit; а
(210)
Номер заявки
m202020181
(220)
Дата подання заявки
29.09.2020
(441)
Дата публікації заявки
07.10.2020
(731)
Заявники

Дьомін Владислав Олегович (UA)

(740)
Довірена особа

Лерантович Еліна Томашівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування спортивним устаткованням; монтування відеострічок; навчання з передавання ноу-хау; навчання індивідуальне; організовування конкурсів [освітніх або розважальних]; організовування лотерей; організовування спортивних змагань; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з оцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби; послуги інструкторів [навчання]; послуги клубів здоров'я [оздоровчі та фітнес-тренування]; послуги клубів [розважальні або освітні]; послуги персональних тренерів [фітнес-тренування]; послуги спортивних таборів; послуги таборів вихідного дня [розважання]; практичне навчання [демонстрування]; проведення занять з фітнесу; прокат відеострічок; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; фізичне виховування; хронометраж спортивних подій