Заявка на торговельну марку № m202404656 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202404656: це удача
(210)
Номер заявки
m202404656
(220)
Дата подання заявки
06.03.2024
(441)
Дата публікації заявки
15.03.2024
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕЙМДЕВ»;
Пров. Ярославський, ###, м. Київ, 04071 (UA)

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕЙМДЕВ»;
Пров. Ярославський, ###, м. Київ, 04071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендуваннярекламного місця; публікування рекламних текстів; радіорекламування; послуги рекламних агентств; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламуваннязовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; створюваннярекламних фільмів; телевізійне рекламування; послуги щодо оптового продажу телекомунікаційного обладнаннята програмного забезпечення; послуги щодо роздрібного продажу телекомунікаційного обладнання та програмногозабезпечення; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорськоїпідтримки спортивних подій; демонстрування товарів; забезпечування рейтингами від користувачів накомерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; представляння товарів назасобах інформування з метою роздрібного продажу; розробляння рекламних концепцій; створюваннятелевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; сприяння продажам товарів і послуг шляхомспонсорської підтримки програм (передач) організацій мовлення; сприяння продажам товарів і послуг шляхомспонсорської підтримки культурних та розважальних подій. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки