Свідоцтво на торговельну марку № 304742 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304742 (заявка m201909829): імперія таксі; takci
(111)
Номер свідоцтва
304742
(210)
Номер заявки
m201909829
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.04.2029
(220)
Дата подання заявки
24.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Кислиця Руслан Михайлович;
Пров. Весняний, 28, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000 (UA)

(732)
Власники

Кислиця Руслан Михайлович;
Пров. Весняний, 28, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Соклаков Антон Олександрович;
А/с 11451, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Забезпечування пасажирів таксі доступом до баз даних;; забезпечування пасажирів таксі доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування пасажирів таксі спілкуванням в інтернет-чатах; інформування пасажирів таксі щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги для пасажирів таксі (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих за запитом пасажирів таксі; передавання вітальних листівок он-лайн для пасажирів таксі; передавання електронною поштою для пасажирів таксі; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера для пасажирів таксі; передавання цифрових файлів для пасажирів таксі; пересилання повідомлень пасажирам таксі; послуги відеоконференцзв'язку для пасажирів таксі; послуги голосової пошти для пасажирів таксі; послуги електронних інформаційних табло для пасажирів таксі (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телефонного зв'язку пасажирам таксі; послуги телеконференцзв'язку для пасажирів таксі; потокове передавання даних для пасажирів таксі 

Кл.39:

Автобусне перевезення пасажирів таксі; автомобільне перевезення пасажирів таксі; буксирування таксі; влаштовування пасажирам таксі транспортних перевезень для туристичних турів; доставляння посилок пасажирів таксі; доставляння товарів пасажирів таксі; інформування щодо перевезення пасажирів таксі; логістика таксі; навігаційні послуги для пасажирів таксі; організація послуг пасажирських перевезень на таксі для інших через інтернет-додатки; пасажирське перевезення на таксі; перевезення на таксі; перевезення вантажними автомобілями - таксі; перевезення подорожуючих на таксі; попереднє замовляння транспортних засобів - таксі; посередницькі послуги у перевезенні на таксі; послуги з буксирування транспортних засобів у разі поломки автомобілями таксі; послуги з перевезення під час переїзду автомобілями таксі; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів) на таксі; послуги таксі; послуги шоферів таксі; прокат автомобілів таксі; транспортні послуги для екскурсійних турів автомобілями таксі.