Свідоцтво на торговельну марку № 224181 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 224181 (заявка m201513510): цп імпульс; iv; stud-point.com
(111)
Номер свідоцтва
224181
(210)
Номер заявки
m201513510
(151)
Дата реєстрації знака
27.03.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.08.2025
(220)
Дата подання заявки
17.08.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.03.2017, бюл. № 6/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; оранжевий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Швець Володимир Віталійович;
Вул. Васильківська, 30, оф. 306, м. Київ, 03022 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; визначання громадської думки; ділове досліджування; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; написання рекламних текстів; обробляння текстів; пошук спонсорів; наймання (орендування) місця на рекламу; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 273190 (заявка m201805030): studpoint
*273190 m201805030