Свідоцтво на торговельну марку № 299574 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299574 (заявка m201919040): нормолакт; нормо лакт; відчуття звільнення відчуття норми; бхфз; bcpp
(111)
Номер свідоцтва
299574
(210)
Номер заявки
m201919040
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.07.2029
(220)
Дата подання заявки
12.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; фіолетовий; жовтий; сірий; рожевий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ПАТ «НВЦ «БХФЗ», Здаревська Ю. М.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людей 

Інші торговельні марки цього власника