Свідоцтво на торговельну марку № 299393 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299393 (заявка m201913717)
(111)
Номер свідоцтва
299393
(210)
Номер заявки
m201913717
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.06.2029
(220)
Дата подання заявки
11.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; блакитний; жовтий; чорний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Остапчук Вікторія Гнатівна;
А/с 280, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит комерційної діяльності; аудіо-, відео- і фоторекламування; аукціонний продаж; аукціонний продаж товарів на благодійні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; влаштовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, медіа-акцій, промо-акцій, опитувань, конкурсів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; влаштовування і проведення піар-кампаній на телебаченні, радіо, друкованих та інтернет-засобах масового інформування та в інформаційних агентствах; влаштовування і проведення піар-подій, в тому числі прес-турів і прес-конференцій; влаштовування і проведення громадсько-політичних заходів; влаштовування і проведення мітингів та демонстрацій; ділова експертування; ділові довідки; ділове інформування; ділове консультування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділове досліджування; допомога в керуванні справами; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування справами політичних об'єднань; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; фахове консультування щодо підприємництва; консалтинг у сфері маркетингової діяльності та запуску нових продуктів; макетування реклами; маркетинг; менеджмент у сфері бізнесу; менеджмент в громадсько-політичній сфері; менеджмент у проведені громадсько-політичних заходів; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надання допомоги в керуванні політичними проектами; надавання послуг щодо проведення електронних опитувань серед користувачів веб-сайтів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси, в тому числі моніторинг засобів масової інформації; послуги щодо комерційного посередництва; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламно-інформаційна підтримка політичних програм; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних та медичних препаратів,; рослин роду коноплі на медичні потреби,; дермальних пластирів,; що полегшують доставку ліків з екстрактами коноплі на медичні потреби,; настоянок з коноплі на медичні потреби,; капсул для ліків з вмістом коноплі на медичні потреби,; екстрактів рослин та трав на фармацевтичні потреби,; лікувальних трав,; трав'яних чаїв на медичні потреби,; лікувальних чаїв,; протиастматичних чаїв,; лікувальних напоїв,; лікувальних настоїв,; наркотиків,; кокаїну,; фітотерапевтичних препаратів на медичні потреби; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних та медичних препаратів,; рослин роду коноплі на медичні потреби,; дермальних пластирів,; що полегшують доставку ліків з екстрактами коноплі на медичні потреби,; настоянок з коноплі на медичні потреби,; капсул для ліків з вмістом коноплі на медичні потреби,; екстрактів рослин та трав на фармацевтичні потреби,; лікувальних трав,; трав'яних чаїв на медичні потреби,; лікувальних чаїв,; протиастматичних чаїв,; лікувальних напоїв,; лікувальних настоїв,; наркотиків,; кокаїну,; фітотерапевтичних препаратів на медичні потреби; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; статистичне інформування; створювання рекламних відеопрезентацій і рекламних фільмів; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 299392 (заявка m201913716): с 21; с21; c21; c 21
*299392 m201913716