Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 323932 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323932 (заявка m202100110): my flora
(111)
Номер свідоцтва
323932
(210)
Номер заявки
m202100110
(151)
Дата реєстрації знака
17.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.01.2031
(220)
Дата подання заявки
05.01.2021
(441)
Дата публікації заявки
29.01.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.08.2022, бюл. № 33/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний;

(731)
Заявники

Майданович Олена Олександрівна;
Пл. Польова, ###, кв. ###, м. Житомир, 10009 (UA)

(732)
Власники

Майданович Олена Олександрівна;
Пл. Польова, ###, кв. ###, м. Житомир, 10009 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Атаманчук Андрій Геннадійович;
А/с В-305, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; оформляння вітрин; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу рослин, зокрема: квітів, кущів, дерев; послуги щодо роздрібного продажу рослин, зокрема: квітів, кущів, дерев; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; радіорекламування; рекламування; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме: кондитерських виробів, поліграфічної продукції, рослин, зокрема: квітів, кущів, дерев, засобів догляду за ними (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів, в тому числі, через вебсайти або програми телемагазинів; послуги щодо оптового продажу товарів для догляду за рослинам; послуги щодо роздрібного продажу товарів для догляду за рослинами. 

Кл.39:

Перевезення; пакування і зберігання товарів; доставляння квітів; доставляння повідомлень; доставляння посилок; доставляння товарів; обгортання товарів; орендування складів; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів); упаковування подарунків. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 323931 (заявка m202100105): fresh coffee bar; kava sendvich; kavasendvich; кав'ярня; кавярня
*323931 m202100105