Заявка на знак № m201003672 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201003672: national chain of building and home improvement hypermarkets

m201003672

15.03.2010

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕПІЦЕНТР К";
 (UA)

Пікалова Алла Олегівна

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги відповідачі телефонні для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язку з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя *; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комплектування штату працівників; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги секретарів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання [орендування] місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання [прокат] рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві [посередництво]; телевізійне рекламування; наймання [прокат] торговельних автоматів; наймання [прокат] фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших 

Схожі торговельні марки