Свідоцтво на торговельну марку № 295354 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295354 (заявка m201905682): law craft
(111)
Номер свідоцтва
295354
(210)
Номер заявки
m201905682
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.03.2029
(220)
Дата подання заявки
13.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Єременко Юрій Анатолійович (№ 123);
Просп. Свободи, 3, кв. 113, м. Київ, 04108

(750)
Адреса для листування

Єременко Юрій Анатолійович;
Просп. Свободи, 3, кв. 113, м. Київ, 04108 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Послуги юристів-правозахисників