Свідоцтво на торговельну марку № 307131 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 307131 (заявка m202024572): world school language maths&science; the world is yours
(111)
Номер свідоцтва
307131
(210)
Номер заявки
m202024572
(151)
Дата реєстрації знака
20.10.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.11.2030
(220)
Дата подання заявки
20.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
07.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
20.10.2021, бюл. № 42/2021
(731)
Заявники

Щербець Євгенія Юріївна;
Вул. Ломоносова, ###, м. Київ, 03127 (UA)

(732)
Власники

Щербець Євгенія Юріївна;
Вул. Ломоносова, ###, м. Київ, 03127 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; створювання відеокліпів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; створювання рекламних роликів для телебачення та інтернету; створювання комерційних відеофільмів, іміджевих та корпоративних фільмів на рекламні потреби; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; інформування, консультування у сфері підприємницької діяльності під час проведення відкритих зустрічей, лекцій, майстер-класів, тематичних круглих столів, семінарів з представниками бізнесу, топ-менеджерами компаній, бізнес-тренерами; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, конкурсів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги з макетування на рекламні потреби; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації, щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів, а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів та презентацій; телевізійне рекламування. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (освіта); викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, коуч-сесій, форумів, лекцій, диспутів, дискусій, спеціалізованих вебінарів, симпозіумів, тренінгів і семінарів; влаштовування відеолекцій онлайн; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування учбових процесів (навчання); влаштовування і проведення практичних занять (навчання); готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні, у тому числі в режимі онлайн; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією щодо освіти, освітніх і освітньо-професійних програм, навчання, дистанційного навчання, історії, культури, мистецтва, музики, спорту, подій сьогодення; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними навчальними матеріалами в режимі онлайн; курси післядипломної освіти; навчальні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчальні послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; навчання з передавання ноу-хау; навчання дистанційне; навчання індивідуальне; написання текстів; онлайн-курси; організовування і проведення виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування і проведення різноманітних інформаційно-освітніх, навчальних, професійно-орієнтуючих та професійно-розвиваючих заходів; організовування і проведення різноманітних освітніх заходів, в тому числі: семінарів, сесій, вебінарів, тренінгів, лекцій, тематичних круглих столів, майстер-класів, конференцій, в тому числі міжнародних; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; освітні послуги, що надаються школами; освітні послуги, що надаються спеціалізованими навчальними закладами та центрами; послуги бізнес шкіл (освітні та інформаційно-освітні); послуги викладачів, вчителів, коуч-тренерів; послуги викладачів з оцінювання результатів тестів; послуги з каліграфії; послуги з онлайн освіти; послуги з оцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби; послуги інструкторів, тренерів, репетиторів (навчання); послуги клубів спілкування (розважальні або освітні); послуги освітніх агентств; послуги перекладачів; послуги тренінгових центрів (навчання); послуги щодо підготовки кадрів (навчання); практичне навчання (демонстрування); прокат аудіоапаратури; прокат відеострічок; прокат навчальної апаратури та обладнання; прокат навчальних симуляторів; прокат творів мистецтва; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування навчальної літератури та матеріалів, в тому числі у режимі онлайн; публікування збірок доповідей, буклетів, брошур, тощо за результатами програм та заходів з навчання; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних; створювання фільмів, крім рекламних; теоретичне навчання і практичний тренінг. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 346303 (заявка m202205392): language, maths, science; п; end; world school&lyceum
*346303 m202205392
Свідоцтво торговельну марку № 335661 (заявка m202119225): language, maths&science; eng; world school; п
*335661 m202119225
Свідоцтво торговельну марку № 335635 (заявка m202118442): world school campus
*335635 m202118442
Свідоцтво торговельну марку № 337384 (заявка m202118438): own your change
*337384 m202118438
Свідоцтво торговельну марку № 330766 (заявка m202110139): before and after
*330766 m202110139
Свідоцтво торговельну марку № 305325 (заявка m202020586): the world is mine!
*305325 m202020586
Свідоцтво торговельну марку № 162317 (заявка m201118316): before and after
*162317 m201118316
Свідоцтво торговельну марку № 257096 (заявка m201809131): world school
*257096 m201809131
Свідоцтво торговельну марку № 293725 (заявка m201910662): world school; language, math&science; language math science
*293725 m201910662
Свідоцтво торговельну марку № 296522 (заявка m201913429): world preschool
*296522 m201913429
Свідоцтво торговельну марку № 206777 (заявка m201516487): pro duk cia; produkcia
*206777 m201516487