Свідоцтво на торговельну марку № 292107 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292107 (заявка m201903121): intecracy ventures
(111)
Номер свідоцтва
292107
(210)
Номер заявки
m201903121
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.02.2029
(220)
Дата подання заявки
12.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений;

(731)
Заявники

Інтекресі Венче ЛТД (Intecracy Venture LTD);
Ніколау Пентадромос Центр, Тесалонікіс Стріт, Флет/Офіс 1002, PC 3025, Лімасол, Кіпр (Nicolaou Pentadromos Centre, Thessalonikis Street, Flat/Office 1002, PC 3025 Limassol, Cyprus) (CY)

(732)
Власники

Інтекресі Венче ЛТД (Intecracy Venture LTD);
Ніколау Пентадромос Центр, Тесалонікіс Стріт, Флет/Офіс 1002, PC 3025, Лімасол, Кіпр (Nicolaou Pentadromos Centre, Thessalonikis Street, Flat/Office 1002, PC 3025 Limassol, Cyprus) (CY)

(740)
Довірена особа

Федченко Людмила Юріївна (№ 188);
А/с 130, м. Київ, 04211

(750)
Адреса для листування

Федченко Л. Ю.;
А/с 130, м. Київ, 04211 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги щодо комерційного посередництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги щодо зв'язків з громадськістю; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Фінансові операції; кредитно-грошові операції; аналізування фінансове; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; випускання цінних паперів; вкладання коштів; довірче керування фінансовими активами; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; інвестування капіталу; послуги взаємних фондів; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове спонсорство; послуги з фінансування; фінансові операції за договорами купівлі-продажу підприємств (фірм); фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (освіта); викладання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; інформування щодо освіти; навчання індивідуальне; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання) 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; науково-технічне експертування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS); розробляння комп'ютерних систем; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування 

Інші торговельні марки цього власника