Свідоцтво на торговельну марку № 308690 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308690 (заявка m201929985): gepard
(111)
Номер свідоцтва
308690
(210)
Номер заявки
m201929985
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.11.2029
(220)
Дата подання заявки
08.11.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕПАРД - НЕТ»;
Вул. Танкістів, 103, м. Краматорськ, Донецька обл., 84311 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕПАРД - НЕТ»;
Вул. Танкістів, 103, м. Краматорськ, Донецька обл., 84311 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Войціховська Оксана Віталіївна;
Вул. Тургенєвська, 38, оф. 208/2, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Войціховська Оксана Віталіївна;
Вул. Тургенєвська, 38, оф. 208/2, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих за запитом; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телеграфного зв'язку; послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання.. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 298721 (заявка m202019478): gepard; гепард
*298721 m202019478
Свідоцтво торговельну марку № 263214 (заявка m201722535): gepard; energy for animals
*263214 m201722535
Свідоцтво торговельну марку № 220032 (заявка m201512867): gepard
*220032 m201512867
Свідоцтво торговельну марку № 215412 (заявка m201412196): gepard
*215412 m201412196
Свідоцтво торговельну марку № 184002 (заявка m201301511): gepard
*184002 m201301511
Свідоцтво торговельну марку № 152501 (заявка m201120016): gepard
*152501 m201120016
Свідоцтво торговельну марку № 140442 (заявка m201004469): prince gepard
*140442 m201004469
Свідоцтво торговельну марку № 137700 (заявка m200914308): gepard
*137700 m200914308
Свідоцтво торговельну марку № 120233 (заявка m200815724): gepard
*120233 m200815724
Свідоцтво торговельну марку № 112975 (заявка m200722193): gepard
*112975 m200722193