Свідоцтво на знак № 278676 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 278676 (заявка m201816900): vinur power supply systems
(111)
Номер свідоцтва
278676
(210)
Номер заявки
m201816900
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
18.07.2028
(220)
Дата подання заявки
18.07.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2020, бюл. № 13/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій; синій; чорний; блакитний;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНУР»;
Вул. Сирецька, 9, м. Київ, 04073 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНУР»;
Вул. Сирецька, 9, м. Київ, 04073 (UA)

(740)
Довірена особа

Пригоф Сергій Олександрович (№ 213);
Вул. Олеся Гончара, 14/26, кв. 27, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

Пригоф Сергій Олександрович;
Вул. Олеся Гончара, 14/26, кв. 27, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги з комерційного посередництва щодо продажу генераторів струму, зокрема газових, дизельних, бензинових, стабілізаторів напруги, джерел безперебійного живлення, сонячних батарей; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо оптового продажу генераторів струму, зокрема газових, дизельних, бензинових, стабілізаторів напруги, джерел безперебійного живлення, сонячних батарей; послуги щодо рознічного продажу генераторів струму, зокрема газових, дизельних, бензинових, стабілізаторів напруги, джерел безперебійного живлення, сонячних батарей; сприяння продажам для інших 

Інші торговельні марки цього власника