Свідоцтво на торговельну марку № 108730 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 108730 (заявка m200801322): ariel; automat; color&style
(111)
Номер свідоцтва
108730
(210)
Номер заявки
m200801322
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
19.10.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.01.2018
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
28.01.2028
(220)
Дата подання заявки
28.01.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2009, бюл. № 12/2009
(300)
Дані щодо пріоритету

2007736957; 27.11.2007; RU

(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; червоний; рожевий; помаранчевий; жовтий; зелений; синій;

(731)
Заявники

Дзе Проктер енд Гембл Компані;
Уан Проктер енд Гембл Плаза, Цинциннаті, Огайо, Сполучені Штати Америки (US)

(732)
Власники

Дзе Проктер енд Гембл Компані;
Уан Проктер енд Гембл Плаза, Цинциннаті, Огайо, Сполучені Штати Америки (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Смертюк Андрій Володимирович;
А/с 3, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.3:

Миючі та очищальні засоби; мило; засоби для покращення якостей тканин; засоби для прання та вибілювальні препарати для прання. 

Інші торговельні марки цього власника