Свідоцтво на торговельну марку № 205996 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 205996 (заявка m201410774): biologically appropriate; nourish as nature intended
(111)
Номер свідоцтва
205996
(210)
Номер заявки
m201410774
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.08.2024
(220)
Дата подання заявки
01.08.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2015, бюл. № 22/2015
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петошевіч Діна Анатоліївна;
А/с 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.31:

Корми для хатніх тварин та їстівні ласощі для хатніх тварин. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 205997 (заявка m201410776): acana
*205997 m201410776
Свідоцтво торговельну марку № 205275 (заявка m201410965): champion petfood; canada's best petfood; canadas
*205275 m201410965
Свідоцтво торговельну марку № 205998 (заявка m201410778): orijen
*205998 m201410778