Свідоцтво на торговельну марку № 337323 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337323 (заявка m202103969): soundunit; sound unit
(111)
Номер свідоцтва
337323
(210)
Номер заявки
m202103969
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.02.2031
(220)
Дата подання заявки
23.02.2021
(441)
Дата публікації заявки
20.04.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(731)
Заявники

Сандицький Артем Олександрович;
Вул. Митрополита Андрея Шептицького, ###, кв. ###, м. Київ, 02002 (UA)

(732)
Власники

Сандицький Артем Олександрович;
Вул. Митрополита Андрея Шептицького, ###, кв. ###, м. Київ, 02002 (UA)

(750)
Адреса для листування

Сандицький Артем Олександрович;
Вул. Митрополита Андрея Шептицького, ###, кв. ###, м. Київ, 02002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних.