Свідоцтво на торговельну марку № 304914 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304914 (заявка m201925878): acasa la mama
(111)
Номер свідоцтва
304914
(210)
Номер заявки
m201925878
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.09.2029
(220)
Дата подання заявки
09.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОРЕССОРА»;
Вул. Миколаївська дорога, 134, м. Одеса, 65013 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОРЕССОРА»;
Вул. Миколаївська дорога, 134, м. Одеса, 65013 (UA)

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОРЕССОРА»;
Вул. Миколаївська дорога, 134, м. Одеса, 65013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю готелів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги рекламних агентств; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; стенографування; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги 

Інші торговельні марки цього власника