Свідоцтво на торговельну марку № 347142 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347142 (заявка m202212602): рр; ф; 77; z; ll; bb; pp; fomalgaut group
(111)
Номер свідоцтва
347142
(210)
Номер заявки
m202212602
(151)
Дата реєстрації знака
01.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.10.2032
(220)
Дата подання заявки
12.10.2022
(441)
Дата публікації заявки
21.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
01.05.2024, бюл. № 18/2024
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кожарський Дмитро Васильович;
А/с 111, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.19:

Будівельні матеріали неметалеві. 

Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; маркетинг; маркетингові досліджування; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телемаркетингові послуги; телевізійне рекламування; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; послуги щодо комерційного посередництва. 

Інші торговельні марки цього власника