Свідоцтво на торговельну марку № 252467 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 252467 (заявка m201706620): white box
(111)
Номер свідоцтва
252467
(210)
Номер заявки
m201706620
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.03.2027
(220)
Дата подання заявки
27.03.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2019, бюл. № 1/2019
(731)
Заявники

Бондаренко Дмитро Сергійович;
Вул. Московська, ###, кв. ###, м. Київ, 01015 (UA)

(732)
Власники

Бондаренко Дмитро Сергійович;
Вул. Московська, ###, кв. ###, м. Київ, 01015 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кожарський Дмитро Васильович;
А/с 111, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Актуарні послуги; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування нерухомим майном; кліринг фінансовий; фінансові послуги клірингових установ; консультування щодо страхування; котирування біржове; кредитування під заставу; морське страхування; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; орендування житла (квартир); орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); орендування сільськогосподарських ферм; оцінювання антикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); послуги агентств нерухомого майна; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги колекторських агентств; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхове інформування; страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна,; фінансове спонсорство; фінансові послуги; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 

Кл.41:

Влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування і проведення виставок (культурних, навчальних), балів, концертів, зустрічей (дозвілля), конференцій, конкурсів краси, показів мод; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; розважальні послуги; інформування щодо виховування, забав, розваг, дозвілля (відпочинку); послуги кіностудій; послуги студій записування; послуги сценаристів, крім призначених на рекламні потреби; дубльований переклад; записування на відеоплівки; мікрофільмування; монтування відеострічок; надавання моделей для художників; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; наймання апаратури для звукозапису, видовищних, театральних декорацій, відеокамер, кінопроекторів і приладдя, освітлювальної апаратури для театрів та телестудій фільмів (відеофільмів, кінофільмів), радіо- і телевізійних приймачів; презентації програм, видовищ, вистав, виставок (культурних і навчальних); послуги щодо музичного композиціювання; послуги щодо цифрового зображання (фотографування); макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; послуги артистів з розважання; радіопередачі розважальні; створювання видовищ, вистав, театральних вистав, відеофільмів, кінофільмів, радіо-та телепередач (дозвільних, розважальних); субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фотографування; фоторепортажі (послуги фоторепортерів) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 340089 (заявка m202129531): ліс і гори
*340089 m202129531
Свідоцтво торговельну марку № 335865 (заявка m202118505): інформаційна платформа шістдесят плюс
*335865 m202118505
Свідоцтво торговельну марку № 335545 (заявка m202113977): університет третього віку протон
*335545 m202113977
Свідоцтво торговельну марку № 244304 (заявка m201623631)
*244304 m201623631
Свідоцтво торговельну марку № 174717 (заявка m201214337): силікована долина
*174717 m201214337
Свідоцтво торговельну марку № 73861 (заявка m200512011): cartel
*73861 m200512011
Свідоцтво торговельну марку № 73859 (заявка m200512009): картель
*73859 m200512009
Свідоцтво торговельну марку № 65265 (заявка m200502178)
*65265 m200502178
Свідоцтво торговельну марку № 156827 (заявка m201101222): sportlaw
*156827 m201101222
Свідоцтво торговельну марку № 118413 (заявка m200916707): наш кіоск; kiock
*118413 m200916707
Свідоцтво торговельну марку № 243622 (заявка m201623068): black box
*243622 m201623068
Свідоцтво торговельну марку № 207269 (заявка m201417348): кредитинформ
*207269 m201417348
Свідоцтво торговельну марку № 147005 (заявка m201004482)
*147005 m201004482
Свідоцтво торговельну марку № 186909 (заявка m201310970): happyc
*186909 m201310970
Свідоцтво торговельну марку № 110498 (заявка m200721448): кредитінформ
*110498 m200721448
Свідоцтво торговельну марку № 194509 (заявка m201409686): bondarenko
*194509 m201409686
Свідоцтво торговельну марку № 276719 (заявка m201813048): гідна старість
*276719 m201813048
Свідоцтво торговельну марку № 118283 (заявка m200817687): арігато
*118283 m200817687
Свідоцтво торговельну марку № 214162 (заявка m201507255): let's help; lets
*214162 m201507255
Свідоцтво торговельну марку № 214161 (заявка m201507254): давай допоможемо
*214161 m201507254
Свідоцтво торговельну марку № 147004 (заявка m201004481): third rome
*147004 m201004481
Свідоцтво торговельну марку № 151385 (заявка m201101223): solano
*151385 m201101223
Свідоцтво торговельну марку № 133854 (заявка m200916829): наш кіоск; kiock
*133854 m200916829
Свідоцтво торговельну марку № 118282 (заявка m200817686)
*118282 m200817686
Свідоцтво торговельну марку № 138486 (заявка m201000285): akayht; акаунт
*138486 m201000285
Свідоцтво торговельну марку № 130527 (заявка m200911296): спільна справа
*130527 m200911296

Схожі торговельні марки