Свідоцтво на торговельну марку № 226358 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 226358 (заявка m201522989): vitolux
(111)
Номер свідоцтва
226358
(210)
Номер заявки
m201522989
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.12.2025
(220)
Дата подання заявки
14.12.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2017, бюл. № 9/2017
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ч.А.С.»;
Вул. Івано-Франківська, ###, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ч.А.С.»;
Вул. Івано-Франківська, ###, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Рогуля Ольга Петрівна;
А/с 27, м. Київ, 04114 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); агентства комерційного інформування; комплектування штату працівників; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; написання рекламних текстів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво) 

Кл.39:

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; автомобільне перевезення; послуги щодо експедирування (відправляння) вантажів; доставляння посилок; доставляння товарів; завантажувально-розвантажувальні роботи; зберігання товарів на складах; інформування про рух транспорту; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; інформування щодо перевезення; логістика транспортна; обгортання товарів; пакування (фасування) товарів; перевезення вантажними автомобілями; зберігання товарів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 312120 (заявка m201927015): vitol
*312120 m201927015
Свідоцтво торговельну марку № 257837 (заявка m201716155): vitol-6
*257837 m201716155
VITOL
Свідоцтво торговельну марку № 148565 (заявка m201006585): vitol
*148565 m201006585
Свідоцтво торговельну марку № 68240 (заявка m200503008): vitol-6; vitol 6
*68240 m200503008
Свідоцтво торговельну марку № 39587 (заявка 2000062508): vitol
*39587 2000062508
Свідоцтво торговельну марку № 303000 (заявка m201921377): violux
*303000 m201921377
Свідоцтво торговельну марку № 277318 (заявка m201810695): vitlux; vit lux
*277318 m201810695
Свідоцтво торговельну марку № 234893 (заявка m201603174): vitlux
*234893 m201603174