Свідоцтво на торговельну марку № 292273 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292273 (заявка m201907978): igg
(111)
Номер свідоцтва
292273
(210)
Номер заявки
m201907978
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.04.2029
(220)
Дата подання заявки
04.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

АйДжДж Сінгапур Пте. Лтд. (IGG Singapore Pte. Ltd.);
80 Пасір Панджанг Роад, 18-84, Маплетрі Бізнес Сіті, Сінгапур, 117372, Сінгапур (80 Pasir Panjang Road, 18-84, Mapletree Business City, Singapore, 117372) (SG)

(732)
Власники

АйДжДж Сінгапур Пте. Лтд. (IGG Singapore Pte. Ltd.);
80 Пасір Панджанг Роад, 18-84, Маплетрі Бізнес Сіті, Сінгапур, 117372, Сінгапур (80 Pasir Panjang Road, 18-84, Mapletree Business City, Singapore, 117372) (SG)

(740)
Довірена особа

Бондаренко Ольга Миколаївна (№ 308);
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023

(750)
Адреса для листування

Бондаренко Ольга Миколаївна;
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Електронні видання завантажні; комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні пристрої периферійні; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні 

Кл.41:

Влаштовування і проведення конференцій; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо розваг; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); послуги клубів (розважальні або освітні); прокат ігрового обладнання; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування текстів, крім рекламних; розважальні послуги 

Кл.42:

Досліджування і розробляння нових товарів для інших; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; хмарне обчислювання даних 

Схожі торговельні марки