Заявка на знак № m202002522 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202002522: vida lux
(210)
Номер заявки
m202002522
(220)
Дата подання заявки
10.02.2020
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІДА ЛЮКС» (UA)

(740)
Довірена особа

Духовна Оксана Василівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів