Свідоцтво на торговельну марку № 179850 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 179850 (заявка m201215351): agt; aeolus green tyre
(111)
Номер свідоцтва
179850
(210)
Номер заявки
m201215351
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.09.2022
(220)
Дата подання заявки
05.09.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2013, бюл. № 24/2013
(731)
Заявники

АЕОЛУС ТАЙР КО., ЛТД;
48 Джіадонг Саус Роуд Джіазу, Хенан, Китай (CH)

(732)
Власники

АЕОЛУС ТАЙР КО., ЛТД;
48 Джіадонг Саус Роуд Джіазу, Хенан, Китай (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Слободянюк Т. О.;
А/с 230, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.12:

Шини до коліс транспортних засобів; автомобільні шини; камери до надувних шин; шини тверді до коліс транспортних засобів; надувні шини; ланки гусеничні до транспортних засобів (роликові, тракторні); шпичаки до шин; автопокришки; шини до транспортних коліс; велосипедні шини