Заявка на торговельну марку № m201803958 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201803958: top admin; тор
(210)
Номер заявки
m201803958
(220)
Дата подання заявки
16.02.2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; білий; чорний; сірий;

(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів. 

Кл.38:

Забезпечування доступу до баз даних; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; інформування щодо телекомунікаційних послуг; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; послуги відеоконференцзв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; супутниковий зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку 

Кл.42:

Електронне зберігання даних; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга [PaaS]; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів]; розробляння комп'ютерних систем; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій]; хостинг серверів