Свідоцтво на знак № 282111 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 282111 (заявка m201819553): street bond; premium silver; international quality since 1902; imported tobacco&recessed plus filter; trusted quality in every pack
(111)
Номер свідоцтва
282111
(210)
Номер заявки
m201819553
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.08.2028
(220)
Дата подання заявки
21.08.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2020, бюл. № 17/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; синій; сріблясто-сірий; червоний; білий;

(731)
Заявники

Філіп Морріс Брендз Сарл (Philip Morris Brands Sarl);
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарiя (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

Філіп Морріс Брендз Сарл (Philip Morris Brands Sarl);
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарiя (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland) (CH)

(740)
Довірена особа

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.34:

Тютюн, необроблений чи оброблений; тютюнові вироби; сигари; сигарети; сигарили; тютюн для самостійного скручування сигарет; люльковий тютюн; жувальний тютюн; тютюн для нюхання; кретек; снус; замінники тютюну, не на медичні потреби; сигарети електронні; тютюнові вироби, призначені для підігрівання; електронні пристрої (курильне приладдя) та їх частини, призначені для нагрівання сигарет або тютюну з метою вивільнення аерозолю з вмістом нікотину для інгаляцій; нікотинові розчини для використання в електронних сигаретах; курильне приладдя; сигаретний папір; сигаретні гільзи; сигаретні фільтри; вмістини на тютюнові вироби; портсигари; попільнички для курців; курильні люльки; кишенькові апарати для скручування сигарет; запальнички для курців; сірники 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 266838 (заявка m201726022): bond street; recessed filter plus; premium silver; international quality since 1902; over 115 years of quality times; enjoyed in over 50 countries; інноваційний фільтр, незмінний смак
*266838 m201726022
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 258353 (заявка m201713084): recessed filter plus; bond street; premium silver; international quality since 1902; over 115 years of quality times; enjoyed in over 50 countries; american blend; інноваційний фільтр, незмінний смак
*258353 m201713084