Свідоцтво на знак № 68958 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 68958 (заявка 20041213782): tayfun
(111)
Номер свідоцтва
68958
(210)
Номер заявки
20041213782
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
28.12.2014
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2006
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.12.2014
(220)
Дата подання заявки
27.12.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2006, бюл. № 11/2006
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; зелений;

(731)
Заявники

Калашніков Олександр Володимирович;
Просп. Порика, 7 А, кв. 4, м. Київ, 208, 04208 (UA)

(732)
Власники

Калашніков Олександр Володимирович;
Просп. Порика, 7 А, кв. 4, м. Київ, 208, 04208 (UA)

(740)
Довірена особа

Прохоренко Алла Олександрівна;
Б/а

(750)
Адреса для листування

Калашніков О. В.;
Просп. Порика, 7 А, кв. 4, м. Київ, 208, 04208 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Технічне доглядання і лагодження автомобілів; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання протекторів шин; вулканування шин (лагодження); змащування транспортних засобів; лакування; лискування транспортних засобів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; обслуговування на станціях транспортних засобів; протикорозійне обробляння транспортних засобів; риштування (встановлювання риштовання); технічне доглядання транспортних засобів; лагодження, чищення транспортних засобів; надавання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів; будування станцій технічного обслуговування транспортних засобів 

Кл.39:

Паркування автомобілів; автомобільне перевозіння; наймання (орендування) місць на автостоянках; буксирування транспортних засобів; послуги щодо відправляння вантажів; внутрішні й міжнародні перевозіння пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; послуги водіїв; водіння транспортних засобів; експедування вантажів; надавання транспортно-експедиційних послуг при перевозінні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів; зберігання товарів на складах; інформування щодо перевозіння; послуги кур'єрів (доставляння повідомин або товарів); пасажирське перевозіння; перевозіння; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння вантажними автомобілями; розвантажування вантажів; наймання (орендування) складів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; надавання послуг по паркуванню автомобілів; наймання (прокат) транспортних засобів; попереднє замовляння транспортних засобів; наймання (прокат) транспортних засобів пасажирських 

Кл.43:

Бази туристські; послуги барів; готелі; наймання (орендування) тимчасового житла; житлові агентства (готелі, пансіонати); постачання харчів та напоїв; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки