Заявка на торговельну марку № m202018227 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202018227: foodex 24
(210)
Номер заявки
m202018227
(220)
Дата подання заявки
04.09.2020
(441)
Дата публікації заявки
16.09.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений;

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративне обробляння замовлень на купівлю алкоголю,; бакалії,; засобів особистої гігієни,; кондитерських виробів,; консервів,; соусів,; приправ,; фруктів,; овочів,; молочної продукції,; яєць,; м'яса,; риби,; хлібобулочних виробів,; снеків,; напоїв,; сухофруктів,; горіхів,; товарів для дітей,; продуктів без цукру,; товарів для тварин,; товарів для дому; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплатителекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією усфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодорекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописніроботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг,; а саме алкоголю,; бакалії,; засобів особистоїгігієни,; кондитерських виробів,; консервів,; соусів,; приправ,; фруктів,; овочів,; молочної продукції,; яєць,; м'яса,; риби,; хлібобулочних виробів,; снеків,; напоїв,; сухофруктів,; горіхів,; товарів для дітей,; продуктів без цукру,; товарів для тварин,; товарів для дому; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлюваннята ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи]; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств] таких товарів,; як алкоголю,; бакалії,; засобів особистої гігієни,; кондитерських виробів,; консервів,; соусів,; приправ,; фруктів,; овочів,; молочної продукції,; яєць,; м'яса,; риби,; хлібобулочних виробів,; снеків,; напоїв,; сухофруктів,; горіхів,; товарівдля дітей,; продуктів без цукру,; товарів для тварин,; товарів для дому; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарнихі гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; послуги щодороздрібного продажу алкоголю,; бакалії,; засобів особистої гігієни,; кондитерських виробів,; консервів,; соусів,; приправ,; фруктів,; овочів,; молочної продукції,; яєць,; м'яса,; риби,; снеків,; напоїв,; сухофруктів,; горіхів,; товарів для дітей,; продуктів без цукру,; товарів для тварин,; товарів для дому; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; пошукова оптимізація для сприяння продажам алкоголю,; бакалії,; засобів особистої гігієни,; кондитерських виробів,; консервів,; соусів,; приправ,; фруктів,; овочів,; молочної продукції,; яєць,; м'яса,; риби,; хлібобулочних виробів,; снеків,; напоїв,; сухофруктів,; горіхів,; товарів для дітей,; продуктів без цукру,; товарів для тварин,; товарів для дому; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу алкоголю,; бакалії,; засобів особистої гігієни,; кондитерських виробів,; консервів,; соусів,; приправ,; фруктів,; овочів,; молочної продукції,; яєць,; м'яса,; риби,; снеків,; напоїв,; сухофруктів,; горіхів,; товарів для дітей,; продуктів без цукру,; товарів для тварин,; товарів для дому; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень таданих; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультуваннящодо підприємницької діяльності; адміністративне обробляння замовлень, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; адміністративне обробляння замовлень в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; адміністративне обробляння замовлень в неспеціалізованих магазинах; адміністративне обробляння замовлень в спеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; послуги щодо оптового продажу алкоголю,; бакалії,; засобів особистої гігієни,; кондитерських виробів,; консервів,; соусів,; приправ,; фруктів,; овочів,; молочної продукції,; яєць,; м'яса,; риби,; снеків,; напоїв,; сухофруктів,; горіхів,; товарів для дітей,; продуктів без цукру,; товарів для тварин,; товарів для дому 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 289506 (заявка m201901654): 24 food
*289506 m201901654
Свідоцтво торговельну марку № 224380 (заявка m201519831): smile food; eco pack; 24
*224380 m201519831