Заявка на торговельну марку № m200613470 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200613470: алкос
(210)
Номер заявки
m200613470
(220)
Дата подання заявки
07.09.2006
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина 

Схожі торговельні марки