Свідоцтво на знак № 134671 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 134671 (заявка m200914490): chameleon line
(111)
Номер свідоцтва
134671
(210)
Номер заявки
m200914490
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
25.07.2019
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
03.11.2019
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
03.11.2029
(220)
Дата подання заявки
03.11.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2011, бюл. № 3/2011
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

фіолетовий; чорний;

(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «Нова лінія»;
Харківське шосе, 168, м. Київ, 02091 (UA)

(732)
Власники

Приватне акціонерне товариство «Нова лінія»;
Одеське шосе, 8, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08162 (UA)

(740)
Довірена особа

Зарницька Ніна Леонідівна;
Вул. Бальзака, 90, кв. 95, м. Київ, 02232

(750)
Адреса для листування

Зарницька Ніна Леонідівна;
Вул. Дегтярівська, 11, кв. 13, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.2:

Азбестові фарби; фіксатори для акварельних фарб; алізаринові барвники; алюмінієві порошки для фарб; алюмінієві фарби; анілінові барвники; аннато (барвники); асфальтовий (чорний) лак; аурамін; бактерицидні фарби; бальзам канадський; барвильні картриджі заправлені до принтерів та копіювачів; барвники; барвники (екстракти); барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів і машин; барвники для деревини; барвники для лікерів; барвники для ременю (вичиненої шкіри); барвники для шкурок, шкур; барвники до масла; барвники до напоїв; барвники до пива; барвники з деревини; барвники солодові; барвники харчові; білило свинцеве; білі фарби чи барвники; бітумні політури; бронзові порошки (фарба); лаки для бронзування; вапняне молоко; барвники для взуття; вогнетривкі фарби; глет (окис свинцю); друкарські фарби для виготовляння гравюр; ґрунтовання; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; екстракти барвників з деревини; захисні (захистові) олії для деревини; покриви (фарби) для деревини; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для деревини; протрави для деревини; титану діоксид (пігмент); емалеві фарби; емалі (політури); емульсії срібла (пігменти); захисні (захистові) препарати для металів; згусники для фарб; індиго (барвник); камеді-смоли; каніфоль; карбоніл для захисту деревини; кармін (кошеніль); фарби для кераміки; клейники (клейові речовини) для фарб; клейові фарби; оксид кобальту (барвник); копал (смола); копалові політури; креозот для захисту деревини; куркума (барвник); лаки; розріджувачі лаків; люстр (платинові фарби глянцеві) для кераміки; люстр золотий для кераміки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; металева фольга для художньо-декоративних робіт і друкування; металеві порошки для художньо-декоративних робіт і друкування; оксид цинку (пігмент); оливи (мастила рідкі) протикорозійні; паста срібна; пігменти; позолота; покриви (фарби) для гудронованого картону; покриви лакофарбові; поливи (фарби, лаки); політури; порошки для сріблення; протибрудові фарби; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протикорозійні препарати; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів; протрави (закріплювачі барвників); протрави для ременю (вичиненої шкіри); розріджувачі фарб; розчини для білення; сажа (барвник); сажа газова (пігмент); сажа лампова (пігмент); сандарак; свинцевий сурик; сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; сині фарби чи барвники; сієна; скипидар (розріджувач до фарб); срібна (листова) фольга; срібна фарба для кераміки; темпери (клейові фарби); фарби; фіксатори (політури); фустин (барвник); чорні фарби чи барвники; шафран (барвник) 

Кл.16:

Авторучки; адресні машини; адресні штампи, печатки; альбоми; альманахи; атласи; дошки паперові або картонні для афіш, об'яв; брошури; буклети; пакети паперові на вершки; вивіски паперові або картонні; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); викрійки для шиття одягу; вимочники (прес-пап'є); відривні календарі; вітальні листівки; герби (паперові печатки); горшечниці (вмістинки на квіткові горщики) паперові; гравюри; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); друкарська продукція; журнали (періодичні видання); закладки книжкові; записники; записники канцелярські; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; канцелярські товари; картинки (малюнки); картки; картонні вироби; каталоги; книги; чорнильні стрічки до комп'ютерних принтерів; обгортковий папір; періодичні видання друкові (друковані); плакати; повідомчі листи канцелярські; поштові листівки; проспекти рекламні; реглети 

Кл.35:

Аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; довідки ділові; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перенаймання приміщень; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; сприяння продажеві (посередництво); складання звітів про стан рахунків; обробляння текстів; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.37:

Будівельне наглядання; встановлювання дверей і вікон; герметизація будівель (споруд); встановлювання і лагодження електроприладів; ізолювання будівельне; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; мулярство; мурування; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; покрівельні роботи; устатковування і лагодження складів; споруджування 

Кл.39:

Послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; послуги водіїв; доставляння товарів; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання (товарів) на складах; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; зберігання товарів; інформування щодо перевозіння; обгортання товарів; пакування товарів; перевозіння; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння вантажними автомобілями; попереднє замовляння транспортних засобів; розвантажування вантажів; наймання (орендування) складів; наймання (прокат) транспортних засобів 

Кл.40:

Інформування щодо обробляння матеріалів; кравецькі послуги; складальні роботи на замову 

Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); записування на відеоплівки; монтування відеострічок; створювання відеофільмів; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; заочні курси; влаштовування і проводіння колоквіумів; знімання мікрофільмів; практичне навчання; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; готування радіо- і телевізійних програм; написання текстів, крім рекламних; публікування текстів, крім рекламних; створювання фільмів; наймання (прокат) фільмів (кінофільмів) 

Кл.42:

Послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; дизайн в оформлянні інтер'єру; експертування; оформляння образотворче; дизайн пакування (послуги); проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; промисловий дизайн; стилізований промисловий дизайн; перевіряння якості 

Кл.44:

Виготовляння вінків; компонування квітів; краєвидне садівництво; ландшафтний дизайн; плодівництво; розсадники рослин; садівництво; наймання (прокат) санітарного устатковання 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 105984 (заявка m200717749): nl garden
*105984 m200717749
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 89809 (заявка m200609869): нова лінія; все для дому та саду
*89809 m200609869
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37413 (заявка 2001106466): нова лінія
*37413 2001106466
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 145820 (заявка m201013284): corelli; с
*145820 m201013284
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 150543 (заявка m201005587): novita
*150543 m201005587
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 113291 (заявка m200809103): яя; royal wood; rr; rwr; ж
*113291 m200809103
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 119167 (заявка m200915222): нл
*119167 m200915222
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 129183 (заявка m200911023): bella donna; доппа
*129183 m200911023
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 145988 (заявка m201016046): carline
*145988 m201016046
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 145629 (заявка m201003419): aquila vincitore
*145629 m201003419
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 170962 (заявка m201118987): power line
*170962 m201118987