Свідоцтво на торговельну марку № 295248 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295248 (заявка m201821077): efarma; e farma; е
(111)
Номер свідоцтва
295248
(210)
Номер заявки
m201821077
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.09.2028
(220)
Дата подання заявки
10.09.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Приватне підприємство «Е-Фарма»;
Вул. 49-ї Гвардійської Херсонської дивізії, 22 А, м. Херсон, 73039 (UA)

(732)
Власники

Приватне підприємство «Е-Фарма»;
Вул. 49-ї Гвардійської Херсонської дивізії, 22 А, м. Херсон, 73039 (UA)

(740)
Довірена особа

Мирошников Олексій Олегович;
Вул. Ярослава Мудрого, 12-14, оф. 21 А, м. Херсон, 73003

(750)
Адреса для листування

«ГРЕЙДС ПАТЕНТ»;
А/с 210, м. Херсон, 73003 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; послуги рекламних агентств; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів (крім їх транспортування),; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах,; гіпермаркетах,; універмагах,; магазинах роздрібної торгівлі,; торгових центрах - всі вищезазначені послуги,; не пов'язані з введенням товарів 5 класу в цивільний оборот; аналізування собівартості; маркетинг; маркетингові досліджування; обробляння текстів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; послуги щодо роздрібного або оптового продажу годинників та аксесуарів до них