Свідоцтво на торговельну марку № 292090 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292090 (заявка m201902603): легро
(111)
Номер свідоцтва
292090
(210)
Номер заявки
m201902603
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.02.2029
(220)
Дата подання заявки
06.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; білий;

(731)
Заявники

Петренко Ігор Олегович;
Вул. Івана Пулюя, 2, кв. 160, м. Київ, 03048 (UA)

Петренко Олена Олександрівна;
Вул. Івана Пулюя, 2, кв. 160, м. Київ, 03048 (UA)

(732)
Власники

Петренко Ігор Олегович;
Вул. Івана Пулюя, 2, кв. 160, м. Київ, 03048 (UA)

Петренко Олена Олександрівна;
Вул. Івана Пулюя, 2, кв. 160, м. Київ, 03048 (UA)

(740)
Довірена особа

Павлович Наталія Володимирівна (№ 195);
А/с 172, м. Київ, 01133

(750)
Адреса для листування

Павлович Наталія Володимирівна;
А/с 172, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.10:

Аналізатори композиційного складу тіла на медичні потреби; анестезійні маски; апарати гарячого повітря терапевтичні; апарати для вимірювання частоти серцевих скорочень; апарати для реабілітації функцій організму людини; апарати і устатковання для виробляння рентгенівського проміння на медичні потреби; апарати ортопедичні для витягування на медичні потреби; апарати та інструменти стоматологічні; апарати та інструменти хірургічні; апаратура для аналізування на медичні потреби; апаратура для анестезії; апаратура стоматологічна електрична; бори стоматологічні; браслети на медичні потреби; валізки з медичними інструментами; вмістини на медичні потреби; голки на медичні потреби; дзеркала стоматологічні; діагностичні апарати на медичні потреби; дренажні трубки на медичні потреби; екрани для рентгенівських апаратів на медичні потреби; захисні пристрої від рентгенівського проміння на медичні потреби; зубні протези; імплантати, що біологічно розкладаються, для фіксації кісток; капи на стоматологічні потреби; кільця для прорізування зубів; крісла на медичні або стоматологічні потреби; крісла стоматологів; лазери на медичні потреби; лампи на медичні потреби; матеріали для накладання швів; медичні апарати та інструменти; набори інструментів для лікарів; нитки хірургічні; ножиці хірургічні; плювальниці на медичні потреби; різальні інструменти хірургічні; рукавички на медичні потреби; скальпелі; хірургічні імплантати, що складаються з штучних матеріалів; шпателі для язика на медичні потреби; шприци на медичні потреби; штифти зубопротезні; штучні зуби; штучні щелепи 

Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги 

Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне доглядання; пластична хірургія; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; послуги оздоровчих закладів; послуги щодо виправляння дефектів мови; прокат медичного обладнання; прокат санітарного устатковання; реабілітація наркозалежних пацієнтів; стоматологічні послуги; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування 

Схожі торговельні марки