Свідоцтво на торговельну марку № 292372 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292372 (заявка m202012410): webkurs
(111)
Номер свідоцтва
292372
(210)
Номер заявки
m202012410
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.06.2030
(220)
Дата подання заявки
25.06.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

ОЮ Коолітусвєеб (OU Koolitusveeb);
Нурме пиік 29-7, Хаабнеємє алєвік 74001, Віймсі валд, Естонія (Nurme poik 29-7, Haabneeme alevik 74001, Viimsi vald, Estonia) (EE)

(732)
Власники

ОЮ Коолітусвєеб (OU Koolitusveeb);
Нурме пиік 29-7, Хаабнеємє алєвік 74001, Віймсі валд, Естонія (Nurme poik 29-7, Haabneeme alevik 74001, Viimsi vald, Estonia) (EE)

(740)
Довірена особа

Буркова Ірина Миколаївна (№ 459);
А/с 5, м. Київ, 02183

(750)
Адреса для листування

Буркова Ірина Миколаївна;
А/с 5, м. Київ, 02183 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Освіта; навчання, в тому числі з використанням матеріалів навчальних семінарів, доступних в режимі онлайн