Свідоцтво на торговельну марку № 308429 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308429 (заявка m201814740): optiva
(111)
Номер свідоцтва
308429
(210)
Номер заявки
m201814740
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.06.2028
(220)
Дата подання заявки
21.06.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

1,874,635; 21.12.2017; CA

(731)
Заявники

Оптіва Канада Інк. (Optiva Canada Inc.);
302-2233 Аргентина Роуд, Міссіссога, Онтаріо, L5N2X7, Канада (302-2233 Argentia Rd., Mississauga, Ontario, L5N2X7, Canada) (CA)

(732)
Власники

Оптіва Канада Інк. (Optiva Canada Inc.);
302-2233 Аргентина Роуд, Міссіссога, Онтаріо, L5N2X7, Канада (302-2233 Argentia Rd., Mississauga, Ontario, L5N2X7, Canada) (CA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери», Пахаренко Олександр Володимирович;
А/с 78, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне та апаратне забезпечення для обробки інформації у білінгових системах, керування клієнтськими послугами, керування виконанням замовлень, розрахунку тарифів в режимі реального часу та керування балансом телекомунікаційного зв'язку, інтернету, кабельного та супутникового передавання; комп'ютерне програмне забезпечення для білінгових систем у галузі телекомунікацій; комп'ютерне програмне забезпечення для проведення мобільних платіжних операцій; комп'ютерне програмне забезпечення для проведення електронних платіжних операцій; комп'ютерне апаратне забезпечення для проведення мобільних платіжних операцій; комп'ютерне апаратне забезпечення для проведення електронних платіжних операцій; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення, для розміщування в хмарному середовищі або для локального встановлення, для керування білінговими системами в телекомунікаційних компаніях; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення (записані або завантажні), для розміщування в хмарному середовищі або для локального встановлення, для використання провайдерами з надавання цифрових послуг для демонетизації цифрових послуг, а саме для виставляння та проведення рахунків, керування балансом в режимі реального часу, обслуговування абонентів, оркестровки обліку замовлень, керування мережевою політикою, для аналізування та обліку прибутків в режимі реального часу; комп'ютерне та програмне забезпечення, для розміщування в хмарному середовищі або для локального встановлення, з інструкціями для користувачів, для обробки інформації у білінгових системах, керування службою роботи з клієнтами, керування службою піклування про клієнтів, керування обліком замовлень, оптовими угодами, для розрахунку тарифів в режимі реального часу та керування балансом телекомунікаційного зв'язку, інтернету, кабельного та супутникового передавання. 

Кл.42:

Консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення для виставляння рахунків, керування роботи з клієнтами, керування обліком замовлень, розрахунку тарифів в режимі реального часу та керування балансом за допомогою телекомунікаційних засобів; проектування комп'ютерного апаратного та програмного забезпечення; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; консультування та послуги з технологічної підтримки щодо комп'ютерного програмного забезпечення, що надаються провайдерам програмно-апаратних ресурсів, постачальникам телекомунікаційних послуг та операторам телекомунікаційних мереж; розробляння та впровадження платіжних систем для проведення мобільних або електронних платежів (послуги в сфері інформаційних технологій); послуги служб підтримки та консультаційні послуги щодо впровадження та обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення, що надаються постачальникам телекомунікаційних послуг; послуги служби підтримки та консультаційні послуги щодо впровадження та обслуговування програмного забезпечення, що надаються споживачам телекомунікаційних послуг; консультування та послуги з технологічної підтримки щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення, що надаються провайдерам програмно-апаратних ресурсів, постачальникам телекомунікаційних продуктів та операторам телекомунікаційних мереж; консультування щодо діагностування комп'ютерного програмного забезпечення; технологічне консультування щодо діагностування комп'ютерного апаратного забезпечення; технологічні послуги з підтримки та моніторингу комп'ютерних систем для передавання даних, супутникового зв'язку та телекомунікацій з використанням хмарних технологій; технологічні послуги з підтримки та моніторингу комп'ютерних систем для передавання даних, супутникового зв'язку та телекомунікацій з використанням локальних технологій; технологічні послуги, а саме: надавання експертних, професійних і наукових консультацій, дослідницьких, проектувальних, конструкторських та перевіряльних послуг щодо проектування та розробляння телекомунікаційних мереж, мережевих систем, комп'ютерного програмного забезпечення, систем перетворювання даних, комп'ютерного обладнання, служб автоматичної обробки та збирання даних за допомогою запатентованого програмного забезпечення для оцінки, аналізу та збору даних з серверу; послуги провайдерів програмно-апаратних ресурсів (ASP) із прокату програмного забезпечення в сфері телекомунікацій для надання можливості агрегації та розподілу даних користувачів у сфері телекомунікацій, фінансових послуг та комунальних послуг; розробляння програмних додатків для провайдерів програмно-апаратних ресурсів та операторів мобільних мереж для полегшення надання послуг кінцевим користувачам; консультування щодо технічного обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення провайдерів програмно-апаратних ресурсів та операторів мобільних мереж для полегшення надання послуг кінцевим користувачам; розробляння та прокат комп'ютерних систем, що складаються з комп'ютерного програмного та апаратного забезпечення з використанням хмарних та локальних технологій для обробки інформації у білінгових системах, керування службою роботи з клієнтами, керування службою піклування клієнтами, керування обліком замовлень, оптовими угодами, розрахунку тарифів в режимі реального часу та керування балансом телекомунікаційного зв'язку, інтернету, кабельного та супутникового передавання; технічне консультування споживачів та керування службами підтримки споживачів щодо обслуговування програмного забезпечення, керування балансами та розрахунку тарифів в режимі реального часу. 

Схожі торговельні марки

OPTIVA REVENUE MANAGEMENT SUITE
OPTIVA CHARGING ENGINE
OPTIVA
OPTIVA
Свідоцтво торговельну марку № 208095 (заявка m201412892): optive lens comfort
*208095 m201412892
Свідоцтво торговельну марку № 161230 (заявка m201206892): optive plus
*161230 m201206892
Свідоцтво торговельну марку № 84745 (заявка m200606104): optive
*84745 m200606104
Свідоцтво торговельну марку № 285065 (заявка m201825975): optimix; opti mix; міх
*285065 m201825975
OPTI-OX