Свідоцтво на торговельну марку № 232090 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 232090 (заявка m201604692): infrared heating
(111)
Номер свідоцтва
232090
(210)
Номер заявки
m201604692
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.03.2026
(220)
Дата подання заявки
09.03.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2017, бюл. № 18/2017
(300)
Дані щодо пріоритету

40-2015-0080640; 03.11.2015; KR

(731)
Заявники

ЛҐ Електронікс Інк.;
128, Йой-деро, Йунтунпо-ку, Сеул, 150-721, Республіка Корея (KR)

(732)
Власники

ЛҐ Електронікс Інк.;
128, Йой-деро, Йунтунпо-ку, Сеул, 150-721, Республіка Корея (KR)

(740)
Довірена особа

Крилова Надiя Iванiвна (№ 30);
Вул. Дмитрівська, 56 Б, офіс 1, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Крилова Надія Іванівна;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Електричні печі; електричні плити; електричні жарильні пристрої; електричні варочні панелі; газові кухонні печі на побутові потреби; газові пальники; газові плити; жарильні; печі; кухонні печі; хлібопекарське устатковання; газові жарильні пристрої; надплитні витяжники на побутові потреби; кухонні плити; мікрохвильові печі; світлохвильові печі; електромагнітні індукційні плити на побутові потреби; електричні печі на побутові потреби; куховарське начиння електричне 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 133916 (заявка m201000122): cookie +; соокіе +
*133916 m201000122
Свідоцтво торговельну марку № 197053 (заявка m201401194): g flex
*197053 m201401194
Свідоцтво торговельну марку № 157631 (заявка m201108494): smartbox
*157631 m201108494
Свідоцтво торговельну марку № 217837 (заявка m201401646): g4
*217837 m201401646
Свідоцтво торговельну марку № 129677 (заявка m200907816): watch
*129677 m200907816
Свідоцтво торговельну марку № 235060 (заявка m201608487): g6
*235060 m201608487
Свідоцтво торговельну марку № 122132 (заявка m200902857): from the ist touch
*122132 m200902857
Свідоцтво торговельну марку № 192635 (заявка m201318530): g2
*192635 m201318530
Свідоцтво торговельну марку № 143852 (заявка m201015454): cookie wi-fi
*143852 m201015454
Свідоцтво торговельну марку № 235059 (заявка m201608486): g7
*235059 m201608486
Свідоцтво торговельну марку № 232091 (заявка m201604694): ic; smart inverter; іс; lc
*232091 m201604694
Свідоцтво торговельну марку № 143850 (заявка m201015452): cookie style
*143850 m201015452
Свідоцтво торговельну марку № 217836 (заявка m201401645): g5
*217836 m201401645
Свідоцтво торговельну марку № 244581 (заявка m201627226): smart thinq
*244581 m201627226
Свідоцтво торговельну марку № 133911 (заявка m201000086): соокіе; cookie plus
*133911 m201000086
Свідоцтво торговельну марку № 143851 (заявка m201015453): cookie lite
*143851 m201015453
Свідоцтво торговельну марку № 127788 (заявка m200911367): kompressor light
*127788 m200911367
Свідоцтво торговельну марку № 232092 (заявка m201604695): іс; ic; smart inverter compressor; lc
*232092 m201604695
Свідоцтво торговельну марку № 137859 (заявка m201001706): cascade
*137859 m201001706
Свідоцтво торговельну марку № 140021 (заявка m201008179): pixel soldier
*140021 m201008179
Свідоцтво торговельну марку № 123465 (заявка m200901117): s-class; user interface
*123465 m200901117
Свідоцтво торговельну марку № 127787 (заявка m200911366): kompressor lite
*127787 m200911366
Свідоцтво торговельну марку № 146833 (заявка m201018957): е; e-note
*146833 m201018957
Свідоцтво торговельну марку № 235057 (заявка m201608482): g9
*235057 m201608482
Свідоцтво торговельну марку № 129137 (заявка m200910188): соокіе; cookie
*129137 m200910188
Свідоцтво торговельну марку № 138164 (заявка m201006614): соокіе; cookie fresh
*138164 m201006614
Свідоцтво торговельну марку № 122133 (заявка m200902858): с первого прикосновения
*122133 m200902858
Свідоцтво торговельну марку № 161285 (заявка m201106036): ipsolute
*161285 m201106036
Свідоцтво торговельну марку № 90012 (заявка m200617833): shine; black label series
*90012 m200617833
Свідоцтво торговельну марку № 200632 (заявка m201401193): g pro
*200632 m201401193
Свідоцтво торговельну марку № 162606 (заявка m201106889): smartbox; smart box
*162606 m201106889
Свідоцтво торговельну марку № 235058 (заявка m201608483): g8
*235058 m201608483
Свідоцтво торговельну марку № 192636 (заявка m201318531): g3
*192636 m201318531