Свідоцтво на торговельну марку № 295289 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295289 (заявка m201900243): poulvac ae poxine
(111)
Номер свідоцтва
295289
(210)
Номер заявки
m201900243
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.01.2029
(220)
Дата подання заявки
08.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Зоетіс Швайц ГмбХ (Zoetis Schweiz GmbH);
Ру де ла Жунесс 2, 2800 Делемон, Швейцарія (Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delemont, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

Зоетіс Швайц ГмбХ (Zoetis Schweiz GmbH);
Ру де ла Жунесс 2, 2800 Делемон, Швейцарія (Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delemont, Switzerland) (CH)

(740)
Довірена особа

Горбань Оксана Віталіївна (№ 311);
Вул. Набережно-Хрещатицька, 41, 9-й поверх, м. Київ, 04070

(750)
Адреса для листування

ТОВ «ДЕНТОНС ЮРОП», Горбань Оксана Віталіївна;
Вул. Володимирська, 49 А, 2-й поверх, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Ветеринарні вакцини