Свідоцтво на торговельну марку № 304977 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304977 (заявка m202022726): intive
(111)
Номер свідоцтва
304977
(210)
Номер заявки
m202022726
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.10.2030
(220)
Дата подання заявки
29.10.2020
(441)
Дата публікації заявки
08.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний;

(731)
Заявники

Інтіве ҐмбХ (Intive GmbH);
17 Прінц-Людвіг-Штр, D-93055 Регенсбург, Німеччина (17 Prinz-Ludwig-Str, D-93055 Regensburg, Germany) (DE)

(732)
Власники

Інтіве ҐмбХ (Intive GmbH);
17 Прінц-Людвіг-Штр, D-93055 Регенсбург, Німеччина (17 Prinz-Ludwig-Str, D-93055 Regensburg, Germany) (DE)

(740)
Довірена особа

Огнев'юк Ярослав Вікторович (№ 305);
Пров. Музейний, 10, 6-й поверх, м. Київ, 01001

(750)
Адреса для листування

Ковальчук Павло Миколайович;
Пров. Музейний, 10, 6-й поверх, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерні програми; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані 

Кл.35:

Послуги щодо роздрібного та оптового продажу наступних товарів: комп'ютерів, устатковання та витратних матеріалів для комп'ютерів, запасних деталей для комп'ютерів, комп'ютерних принтерів, моніторів (комп'ютерного апаратного забезпечення), комп'ютерних програм 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; консультування з інтернет-технологій; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; проєктування комп'ютерних систем; досліджування і розробляння нових товарів для інших у сфері комп'ютерних програм та комп'ютерних систем; обслуговування програмного забезпечення; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; відновлювання комп'ютерних даних; дублювання комп'ютерних програм 

Схожі торговельні марки

INTIVO
Свідоцтво торговельну марку № 250114 (заявка m201705374): inventive cosmetics
*250114 m201705374
CONTOUR INTUITIVE
INTUITIVE LINER
INTUITIVE MOTION
Свідоцтво торговельну марку № 94163 (заявка m200806293): incentive
*94163 m200806293
Свідоцтво торговельну марку № 303319 (заявка m201919362): intigate; inti gate
*303319 m201919362