Свідоцтво на торговельну марку № 306720 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 306720 (заявка m201928326): walqlike
(111)
Номер свідоцтва
306720
(210)
Номер заявки
m201928326
(151)
Дата реєстрації знака
13.10.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.10.2029
(220)
Дата подання заявки
16.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.10.2021, бюл. № 41/2021
(731)
Заявники

Околот Станіслав Сергійович;
Вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, 4, кв. 82, м. Донецьк, 83092 (UA)

(732)
Власники

Околот Станіслав Сергійович;
Вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, 4, кв. 82, м. Донецьк, 83092 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Горяінов Олексій Олександрович;
А/с 57, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; монітори (комп'ютерні програми); прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; записувані та завантажні медіа-файли; незаписані цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; зчитувачі (обладнання для обробляння інформації). 

Кл.41:

Розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо відпочинку; інформування щодо розваг; організовування спортивних змагань; влаштовування і проведення квестів (освітніх або розважальних); освітні послуги; планування вечірок (розваги); проведення екскурсійних турів.