Свідоцтво на знак № 47676 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 47676 (заявка 20031011486): saturn
(111)
Номер свідоцтва
47676
(210)
Номер заявки
20031011486
(151)
Дата реєстрації знака
15.02.2005
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
23.07.2013
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
31.10.2013
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
23.07.2013
(220)
Дата подання заявки
31.10.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.02.2005, бюл. № 2/2005
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий;

(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САТУРН ЛТД";
Вул.Дегтярівська,25/А,м.Київ,04119, (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "САТУРН-ХОЛДИНГ";
Вул. Кульженків сім'ї, буд. 35, м. Київ, 04201 (UA)

(740)
Довірена особа

Горнісевич Дмитро Анатолійович;
А/с 93, м. Київ, 04210

(750)
Адреса для листування

ПП "ПЮФ "Т-Марка" Горнісевич Д.А.;
А/с 93, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики (крім електричного зварювального обладнання і приладдя до нього, що відносяться до 09 класу); апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; всі товари, що включені до 11 класу 

Кл.35:

Сприяння продажеві (посередництво) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки