Свідоцтво на торговельну марку № 292190 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292190 (заявка m201905762): ayurveda with lyu.bov; ayurveda with lyu bov; ayurveda with lyubov
(111)
Номер свідоцтва
292190
(210)
Номер заявки
m201905762
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.03.2029
(220)
Дата подання заявки
13.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Бовкун Людмила Леонідівна;
Вул. Фонтанська дорога, 41, кв. 182, м. Одеса, 65049 (UA)

(732)
Власники

Бовкун Людмила Леонідівна;
Вул. Фонтанська дорога, 41, кв. 182, м. Одеса, 65049 (UA)

(740)
Довірена особа

Шабас Геннадій Вікторович;
Вул. Заліська, 5, кв. 17, м. Харків, 61145

(750)
Адреса для листування

Шабас Геннадій Вікторович;
Вул. Заліська, 5, кв. 17, м. Харків, 61145 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення семінарів; надавання музейних послуг (презентації, виставки); планування вечірок (розваги); послуги клубів (розважальні або освітні); розважальні послуги; створювання видовищ