Заявка на торговельну марку № m201902388 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201902388: vist hand tools
(210)
Номер заявки
m201902388
(220)
Дата подання заявки
04.02.2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІСТ ГРУП»;
Вул. Привокзальна, ###, м. Шостка, Сумська обл., 41100 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Ярмак Наталiя Григорiвна;
Вул. Тростянецька, 12, кв. 169, м. Київ, 02091 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів 1,; 2,; 3,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 11,; 16,; 17,; 19,; 20,; 21,; 22 класів,; зокрема ручних інструментів (крім їх транспортування),; що дозволяє покупцям оглядати,; замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі та в інтернет-магазинах,; за допомогою каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22 класів, зокрема ручних інструментів, переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам ручних інструментів для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 342045 (заявка m202107797): technics master
*342045 m202107797
Свідоцтво торговельну марку № 342046 (заявка m202107800): spitce
*342046 m202107800
Свідоцтво торговельну марку № 318322 (заявка m202027835): fonte
*318322 m202027835
Свідоцтво торговельну марку № 317116 (заявка m202011927): vorhut
*317116 m202011927
Свідоцтво торговельну марку № 241260 (заявка m201616072): hauer
*241260 m201616072
Свідоцтво торговельну марку № 262935 (заявка m201719625): sline; s line
*262935 m201719625
Свідоцтво торговельну марку № 205708 (заявка m201412356): prava
*205708 m201412356
Свідоцтво торговельну марку № 210690 (заявка m201418668): техносіч
*210690 m201418668
Свідоцтво торговельну марку № 199829 (заявка m201303214): colorado
*199829 m201303214
Свідоцтво торговельну марку № 231921 (заявка m201523733): berg
*231921 m201523733
Свідоцтво торговельну марку № 102397 (заявка m200713696): s-line
*102397 m200713696
Свідоцтво торговельну марку № 268646 (заявка m201801666): air professional
*268646 m201801666
Свідоцтво торговельну марку № 215622 (заявка m201503912): get fix
*215622 m201503912
Свідоцтво торговельну марку № 87047 (заявка m200612947): vorhut
*87047 m200612947
Свідоцтво торговельну марку № 208107 (заявка m201413183): colorado
*208107 m201413183
Свідоцтво торговельну марку № 238697 (заявка m201616073): vorhut
*238697 m201616073
Свідоцтво торговельну марку № 72738 (заявка m200512512): verano
*72738 m200512512
Свідоцтво торговельну марку № 172970 (заявка m201212194): technics
*172970 m201212194
Свідоцтво торговельну марку № 220687 (заявка m201513714): verano
*220687 m201513714
Свідоцтво торговельну марку № 237477 (заявка m201610318): technics
*237477 m201610318
Свідоцтво торговельну марку № 180541 (заявка m201220772): spitce
*180541 m201220772
Свідоцтво торговельну марку № 210754 (заявка m201500898): leola
*210754 m201500898
Свідоцтво торговельну марку № 89471 (заявка m200618212): spitce
*89471 m200618212
Свідоцтво торговельну марку № 103222 (заявка m200706326): technics
*103222 m200706326
Свідоцтво торговельну марку № 80553 (заявка m200603403): berg
*80553 m200603403
Свідоцтво торговельну марку № 298042 (заявка m201909428): vist hand tools
*298042 m201909428
Свідоцтво торговельну марку № 76959 (заявка m200516241): sun day
*76959 m200516241
Свідоцтво торговельну марку № 92054 (заявка m200617647): hauer
*92054 m200617647