Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Заявка на торговельну марку № m201002698 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201002698: viasat x explorer; х
(210)
Номер заявки
m201002698
(220)
Дата подання заявки
26.02.2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий; сірий;

(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Капшук Андрій Володимирович;
Вул. Ломоносова, 22/15, кв. 18, м. Київ, 03022 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Агентства новин (інформаційні агентства); наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надавання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; посилання повідомин; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; телефонні послуги; факсимільне передавання 

Інші торговельні марки цього власника